top of page

STENMJÖL
 

0/8

130:-/ton (exkl. moms 104:-/ton)

 

 

 

Används som fyllning runt rör. 

Används vid justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter och dylikt.

0/2

 130:-/ton (exkl. moms 104:-/ton) 

 

 

 

 

 

 

 

Används vid plattsättning (imellan plattorna). Används som fyllning runt  elkablar och som topplager på gårdsplaner eller uppfarter.

0/4

 130:-/ton (exkl. moms 104:-/ton) 

Används för plattsättning, samt som justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter och dylikt.

SAMKROSS
Packande material.

0/16

 126:-/ton (exkl. moms 101:-/ton) 

Används som slitlager på grusvägar.

0/32

 119-/ton (exkl. moms 95:-/ton) 

 

 

 

 

Används för uppbyggnad av vägar. Förstärkningslager, bärlager vid vägfyllnad och slitlager vid anläggning av grusvägar. 

0/64

 114:-/ton (exkl. moms 91:-/ton) 

Används som uppbyggnadsgrus för vägar där tunga fordon går. Förstärkningslager till vägbyggnad , infarter och körytor mm.

0/150

 90:-/ton (exkl. moms 72:-/ton) 

 

 

 

 

 

 

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar samt större ytor.

0/100

 98:-/ton (exkl. moms 78:-/ton) 

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar samt större ytor. 


MAKADAM

Dränerande material.

Är mindre känslig mot frost och tjäle

tack vare bristen av finmaterial. 

2/5

226:- / ton (ex. moms 181:-)

Kan användas vid plattsättning samt halkbekämpning. 

8/16

151:- / ton (ex. moms 121:-)

Även kallat "gårdsgrus". Används bland annat som ytlager till gårdsplaner, dränering, infiltration samt betong.

32/64

123:- / ton (ex. moms 98:-)

 

 

Används till järnvägar, som  dräneringsmaterial, erosionsskydd, samt uppfarter och grusgångar. 

4/8

160:- / ton (ex. moms 128:-)

Används som halkbekämpning på enkla vägar och parkeringar, grusgångar, husgrunder och garageuppfarter. 

16/32

131:- / ton (ex. moms 105:-)

 

Kan användas till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter. 

Storsäck med grus 500:- styck (ex. moms 400:-)

OBS fraktion 2/5 tonpris + 375:- (ex. moms 300:-)

Släpkärra med stenkross 375:- (ex. moms 300:-) 

OBS Fraktion 2/5 tonpris.

Storsäck/ Släpkärra

bottom of page