STENMJÖL
 

0/8

128:-/ton (exkl. moms 102:-/ton)

Används som fyllning runt rör. 

Används vid justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter och dylikt.

0/2

 124:-/ton (exkl. moms 99:-/ton) 

 

 

Används vid plattsättning (imellan plattorna). Används som fyllning runt  elkablar och som topplager på gårdsplaner eller uppfarter.

0/4

 124:-/ton (exkl. moms 99:-/ton) 

Används för plattsättning, samt som justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter och dylikt.

SAMKROSS
Packande material.

0/16

 121:-/ton (exkl. moms 97:-/ton) 

Används som slitlager på grusvägar.

0/32

 115-/ton (exkl. moms 92:-/ton) 

Används för uppbyggnad av vägar. Förstärkningslager, bärlager vid vägfyllnad och slitlager vid anläggning av grusvägar. 

0/64

 109:-/ton (exkl. moms 87:-/ton) 

Används som uppbyggnadsgrus för vägar där tunga fordon går. Förstärkningslager till vägbyggnad , infarter och körytor mm.

0/150

 88:-/ton (exkl. moms 70:-/ton) 

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar samt större ytor.

0/100

 94:-/ton (exkl. moms 75:-/ton) 

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av vägkroppar samt större ytor. 


MAKADAM

Dränerande material.

Är mindre känslig mot frost och tjäle

tack vare bristen av finmaterial. 

2/5

 221:-/ton (exkl. moms 177:-/ton)

Kan användas vid plattsättning samt halkbekämpning. 

8/16

 146:-/ton (exkl. moms 117:-/ton) 

Även kallat "gårdsgrus". Används bland annat som ytlager till gårdsplaner, dränering, infiltration samt betong.

32/64

 123:-/ton (exkl. moms  98:-/ton) 

Används till järnvägar, som  dräneringsmaterial, erosionsskydd, samt uppfarter och grusgångar. 

4/8

 156:-/ton (exkl. moms 125:-/ton) 

Används som halkbekämpning på enkla vägar och parkeringar, grusgångar, husgrunder och garageuppfarter. 

16/32

 131:-/ton (exkl. moms 105:-/ton) 

Kan användas till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter. 

 

 

Alla sorter: 500:- per storsäck (exkl. moms 400:-)

OBS fraktion 2/5 tonpris + 375:- storsäckstillägg (Exkl. moms 300:-)

Släpkärra med stenkross 375:- (exkl moms 300:-) 

OBS Fraktion 2/5 tonpris.

3

Storsäck / Släpkärra

Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan utan föregående meddelande. Tillgången på vissa sortiment kan vara begränsad. Vintertillägg 1/12-31/3 på 1,50:- för grus och 5:- på jord. Täktavgift 50 öre/ton tillkommer på grusmaterial. Vi tillämpar en produktionskontroll som är certifierad av Vattenfall (SS-EN 13242). Prestanda och CE-märkningsinformation erhålls från vårt kontor. Reservation för slutförsäljning.

Nya priserna gäller fr.o.m.  2022-07-01